ĐIỀU LỆ GIẢI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN QUANG TRUNG MỞ RỘNG TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2022

 • Chủ nhật, 22:38 Ngày 09/10/2022
 • Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Bình Dương là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tập hợp các tổ chức võ thuật cổ truyền và những người tự nguyện hoạt động võ thuật trên địa bàn tỉnh với mục đích phát triển phong trào, nâng cao chất lượng hoạt động các bộ môn võ cổ truyền, vì sự phát triển của ngành võ thuật cổ truyền tỉnh Bình Dương. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng.

  ĐIỀU LỆ GIẢI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN QUANG TRUNG MỞ RỘNG TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2022

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích:

  - Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

  - Khuyến khích, động viên phong trào tập luyện môn Võ thuật Cổ truyền, qua đó đánh giá công tác huấn luyện tại đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

  - Giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hoạt động võ thuật cổ truyền giữa các đơn vị bạn tại các Tỉnh, Thành phố trong cả nước.

  2. Yêu cầu:

  - Các đối tượng tham gia thi đấu chấp hành nghiêm túc Luật, Điều lệ và những quy định của Ban Tổ chức.

  - Các Vận động viên thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, trao  đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau cùng tiến bộ.

  - Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thi đấu.

  II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

  1. Thời gian và địa điểm:

  - Cân Vận động viên: lúc 8h00 ngày 30/10/2022.

  - Họp chuyên môn: Vào lúc 10h30 ngày 30/10/2022 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Thuận An.

  - Khai mạc: Vào lúc 18h00 ngày 30/10/2022 tại Trung tâm Văn hóa - Thể  thao thành phố Thuận An.

  - Thời gian các đội tập trung và thi đấu lúc 15h00 ngày 30/10/2022 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Thuận An.

  2. Thời gian đăng ký:

  - Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 23/10/2022.

  - Hồ sơ đăng ký gửi lên nhóm Ban lãnh đạo Liên đoàn Võ thuật cổ  truyền tỉnh Bình Dương

  - Hồ sơ dăng ký chính thức nộp trong cuộc họp trưởng đoàn và Ban lãnh đạo trước 10h00 ngày 23/10/2022 tại Trung tâm huấn luyện võ thuật – Số 331  Nguyễn Chí Thanh, P. Tương Hiệp Bình, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Hoặc liên hệ trực tiếp VS Bùi Trần Anh Tuấn, số điện thoại: 0523 623 857.

  * Lưu ý: Quá thời gian đăng ký, Ban Tổ chức không tiếp nhận hồ sơ . 

  III. ĐƠN VỊ MỜI THAM DỰ GIẢI VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

  1. Đơn vị mời tham dự giải:

  + Bao gồm các Huyện, Thị Xã, Thành Phố; Sở, Ngành, Đoàn thể; Lực lượng vũ trang; Công ty, Doanh nghiệp; Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học; Võ đường thuộc Hội Võ thuật Cổ truyền trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh khác.

  - Đối với các nội dung quyền: Mỗi nội dung phải có ít nhất từ 04 Vận động viên (đơn vị) trở lên mới tổ chức thi đấu;

  - Đối với nội dung đối kháng: Ban Tổ chức trao giải thưởng Nhất, Nhì, Ba nếu có 04 Vận động viên tham dự; trao Nhất, Nhì và đồng hạng Ba nếu có 05 Vận động viên trở lên tham dự. Mỗi hạng cân phải có từ 04 Vận động viên trở lên mới tổ chức thi đấu.

  * Trường hợp không được xét giải toàn đoàn

  - Sau khi đã bốc thăm, xếp lịch thi đấu, Vận động viên của đơn vị, địa phương đã đăng ký thi đấu mà tự ý bỏ cuộc sẽ không được tính giải toàn đoàn. 

  - Trưởng đoàn, huấn luyện viên, săn sóc viên, vận động viên, thành viên có thái độ không tốt trong quá trình tham gia giải.

  2. Kỷ luật: Những thành viên vi phạm các quy định của Ban Tổ chức, luật thi đấu, Điều lệ giải tùy theo mức độ vi phạm, Ban Tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật đối với những cá nhân, đơn vị địa phương tùy theo mức độ vi phạm.

  3. Khiếu nại: Chỉ có Trưởng đoàn hoặc Huấn luyện viên trưởng mới có quyền khiếu nại với Ban Tổ chức, khiếu nại phải bằng văn bản và nộp lệ phí là 500.000đ cho một trường hợp, chậm nhất là 30 phút sau khi sự việc xảy ra và phải đưa ra bằng chứng xác thực cho việc khiếu nại. Nếu khiếu nại đúng Ban Tổ chức sẽ hoàn trả lại. Nếu khiếu nại sai, bổ sung tổ chức phí. Các đoàn phải tuyệt đối tuân thủ quyết định cuối cùng của Ban Tổ chức giải;

  - Các khiếu nại về hồ sơ, thủ tục, nhân sự được giải quyết trước khi cân đo, bốc thăm xếp lịch. Sau khi lịch thi đấu đã ban hành Ban Tổ chức không giải quyết bất cứ trường hợp khiếu nại nào. 

  VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Ban Tổ chức và các đơn vị, địa phương tham dự giải thực hiện theo Điều lệ này;

  Ban Tổ chức giải có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này và có văn bản thông báo cụ thể cho các đơn vị, địa phương được biết./.

  Nơi nhận:

  - Sở Văn Hóa Thể Thao - Du Lịch;

  - Sở Nội Vụ tỉnh Bình Dương;

  - Các môn phái, CLB Võ thuật Cổ truyền là thành viên liên đoàn tỉnh;

  - Các đơn vị/ môn Phái Võ thuật tỉnh bạn;

  - Lưu: VT.

  CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN VTCT TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Đã ký 

  Thạc sĩ Đại võ Sư 

  TRẦN ĐÌNH DƯƠNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI

  Kính gửi: Ban Tổ chức giải Quang Trung mở rộng – năm 2022

  Căn cứ tinh thần Điều lệ giải Võ Thuật Cổ truyền Quang Trung mở rộng tỉnh Bình Dương – năm 2022

  Đơn vị:………………………………………………………............đăng ký …… đoàn tham dự giải (danh sách kèm theo).

  Trong quá trình tham gia giải, chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc Luật, Điều lệ và các quy định của Ban Tổ chức giải.

  Trân trọng kính chào.

  Bình Dương, ngày      tháng    năm 2022

  LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

  (Ký tên, đóng dấu)

  TOP