Quảng Ngãi: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp thu hút đầu tư

 • Thứ hai, 21:33 Ngày 15/11/2021
 • Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ ở tỉnh Quảng Ngãi GRDP khoảng 69 - 70%. Riêng tỷ trọng công nghiệp trong GRDP khoảng 36 - 37%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt trên 30%, trong đó công nghiệp chế tạo đạt trên 12%.

   Trong đó, kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể như tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân từ 8 - 9%/năm, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt bình quân từ 7 -8%/năm.

  Riêng tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt tối thiểu 10%.

   

  Tỷ lệ lao động trong khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đạt trên 63% tổng số lao động toàn tỉnh; trong đó, khu vực công nghiệp, xây dựng đạt khoảng 30 - 32%. Tốc độ tăng năng suất lao động công nghiệp đạt bình quân 6,5 -7%/năm. Diễn Đàn DN

  Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 92%. Các cụm công nghiệp đang hoạt động, cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, từng bước đầu tư xây dựng hệ thống bảo vệ môi trường phù hợp.

  Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025, Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp thu hút đầu tư khoảng 5 - 6 tỷ USD, các cụm công nghiệp thu hút khoảng 800 tỷ đồng, trong đó vốn thực hiện đạt 75% trở lên.

  Luỹ kế đến nay, khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi có 353 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 296.715 tỷ đồng tương đương 14.497 tỷ USD.

  Bên cạnh đó, có 54 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 1,88 tỷ USD và 299 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 254.638 tỷ đồng tương đương 12,612 tỷ USD.

  Trong năm 2020, khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp  Quảng Ngãi có 169 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Giá trị sản lượng công nghiệp dịch vụ ước đạt 120.000 tỷ đồng; nộp NSNN ước đạt: 10.500 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1 tỷ USD; giải quyết việc làm mới cho 5.050 người. 

  Đồng thời, xây dựng được một số cụm liên kết ngành công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp có quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh quốc tế.

   

   

   

  Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra các giải pháp như: Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Báo Tài Nguyên Môi Trường

  Vấn đề phân bố không gian và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp cần xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, quy hoạch để phục vụ cho phát triển công nghiệp, đảm bảo phụ hợp với Quy hoạch tỉnh.

  Theo số liệu của tỉnh Quảng Ngãi, trong năm 2021, tình hình KT-XH của tỉnh bị ảnh hưởng, tác động do dịch Covid-19, nhưng đạt được một số kết quả nhất định. Ước thực hiện cả năm dự kiến đạt và vượt 15/24 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 ước đạt 53.501 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2020. Nếu so với các tỉnh miền trung và Tây Nguyên cũng như bình quân chung cả nước thì Quảng Ngãi có mức tăng trưởng khá cao nhưng không đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do sản lượng dầu không đạt kế hoạch 6,9 triệu tấn như dự kiến (chỉ đạt 6,37 triệu tấn), dịch vụ tăng trưởng âm 0,7% và một số sản phẩm khác giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

  Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 120.553 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2020, đạt 94,8% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,68 tỷ USD, tăng 19,3% so với năm 2020, vượt 20% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước đạt 17.605 tỷ đồng, tăng 3,02% so với năm 2020. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 20.981 tỷ đồng, tăng 42,4% so với năm 2020 và bằng 116% dự toán năm 2021. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 22.610 tỷ đồng, giảm 20,4% so với năm 2020, đạt khoảng 90% kế hoạch năm 2021.

  Hoàng Gia – Mây Tím (T/H)

   

   

   

  TOP