Hội Nhà báo mở lớp: “Kỹ năng số hóa và ứng dụng báo chí dữ liệu trong tác nghiệp báo chí” diễn ra thành công

 • Thứ năm, 12:26 Ngày 16/03/2023
 • Trong hai ngày 16-17/3/2023, đã diễn ra khóa học về báo chí dữ liệu ở văn phòng Hội Nhà Báo tại Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà báo, biên tập viên, lập trình viên và họa sĩ thiết kế.

  Khóa học đã giới thiệu và thảo luận về 7 sự thay đổi của truyền thông hiện đại, cùng với những yêu cầu cần có đối với các chuyên gia trong ngành báo chí. Đặc biệt, khóa học cũng giới thiệu những dạng biểu đồ phổ biến và 3 loại bài viết sử dụng dữ liệu khác nhau.

  Các chuyên gia trong ngành báo chí cần phải có những kỹ năng như thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu để có thể đưa ra những bài báo chất lượng và thuyết phục.

  Khóa học cũng giới thiệu các loại biểu đồ phổ biến như bar charts, pie charts, line graphs, heatmap và tree diagrams để giúp độc giả hiểu và tương tác với dữ liệu.

  Khóa học đã mang đến những kiến thức cơ bản và cần thiết cho các chuyên gia trong ngành báo chí về báo chí dữ liệu, giúp họ cập nhật và phát triển kỹ năng của mình để có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người đọc.

  Hình ảnh thực tế liên quan tại buổi học 

  Hoàng Gia - Van Nguyen

  TOP