Lễ Ra Mắt “Làng Công Nghệ Sinh Thái” (ECOTECH Village) – Thuộc Techfest quốc gia

 • Thứ bảy, 14:01 Ngày 22/10/2022
 • Làng công nghệ sinh thái (ECOTECH Village) thuộc Techfest ra đời trong khuôn khổ đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. 

  Mục tiêu của ECOTECH Village là kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ hóa học dệt nhuộm, quản lý sản xuất, thực phẩm, dược phẩm, nông nghiệp và du lịch sinh thái.
  Ngày 22 tháng 10 năm 2022, Làng Công nghệ sinh thái sẽ chính thức ra mắt. Tham dự buổi lễ ra mắt có đại diện Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ, ban cố vấn Làng, các thành viên và khách mời.

  Cơ cấu tổ chức của Làng ECOTECH gồm 1 trưởng Làng và 7 đồng trưởng Làng phụ trách các lĩnh vực trong khuôn khổ phạm vi hoạt động của Làng.

  Làng ECOTECH có sứ mệnh (i) ươm mầm tinh thần khởi nghiệp, chuyển giao khoa học công nghệ và hỗ trợ cộng đồng, (ii) ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tế kinh doanh, (iii) giáo dục cộng đồng về phát triển sinh thái bền vững.Ngoài ra, Làng còn là nơi để các thành viên trao đổi, chia sẽ và hỗ trợ lẫn nhau.

  Trong kế hoạch 2022-2023, Làng ECOTECH sẽ thực hiện nhiều chương trình hoạt động cụ thể để đạt mục tiêu dài hạn đã đề ra.

  Cụ thể, Làng sẽ thiết kế các chương trình đào tạo để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp cho các thành viên và doanh nghiệp, tổ chức các hội thảo và kết nối các doanh nghiệp, tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp nhằm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp.Bên cạnh đó, Làng sẽ thực hiện chuỗi chương trình E Talks – Big Ideal để giới thiệu, chia sẽ kinh nghiệm và những ý tưởng mới.

  Hoàng Gia 

  TOP